Välkomna! Medicinsk forskning och utveckling ger oss kunskap om hur människan och dess kropp fungerar samt hur sjukdomar förebyggs, uppkommer och behandlas. Denna blogg kommer till stor del ta upp sådant som nämnts.

 

mfr-start