Höstblåsor – snäll och ofarlig infektion

Höstblåsor drabbar först och främst barn under 10 år och är en virusinfektion som är väldigt smittsam. Höstblåsor sprids allra mest under sensommaren och hösten på skolor och förskolor, men kan även drabba de vuxna. Virusinfektionen är allra mest smittsam under de första dagarna av sjukdomen och sprids från person till person, framförallt via händer och saliv. Höstblåsor kan också spridas via avföring, därför är det väldigt viktigt att man sköter hygienen hemma efter till exempel toalettbesök. Infektionen är trots sin smittsamhet ofarlig och läker ut inom en vecka. För att hindra spridningen av sjukdomen bör den sjuke hålla sig hemma under sjukdomstiden.

 

Symptom

Det tar ungefär 3-7 dagar innan symptomen bryter ut och orsakar måttlig feber, 38-39 grader, och blåsor som sitter i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och i svalget men även på händer och fötter. Därför kallas sjukdomen också för hand- fot- och munsjukan, det är dock viktigt att inte blanda ihop denna sjukdom med mul- och klövsjuka som endast drabbar djur. Symptomen kan variera från person till person, en del får till exempel inga symptom alls och vuxna brukar endast få ont i halsen och några enstaka blåsor. Efter genomgången infektion kan en del barn uppleva tillfällig nagelavlossning från tår och fingrar, detta är dock väldigt ovanligt.

Blåsorna i mun och svalg kan orsaka smärta och kan då leda till att barn får svårt att äta och dricka. För att lindra smärtan kan smärtstillande medicin användas. Glass och kalla drycker som till exempel saft rekommenderas och brukar dessutom göra minst ont att svälja.

Virusinfektionen brukar förekomma med några års intervall och är heller inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och inga särskilda skyddsåtgärder mer än att stanna hemma är nödvändiga.

Vård och hjälp

Det finns ingen behandling mot höstblåsor och sjukdomen måste läka ut av sig självt. Trots det kan man ibland behöva söka hjälp och vård.

De allra yngsta barnen drabbas väldigt sällan av virusinfektionen, men det är bra att söka vård om barn under 3 månader drabbas av feber, oavsett om de har blåsor eller inte. Ett annat tillfälle som man bör söka vård för är när barnet på grund av smärta har svårt att få i sig vätska. Barnet kan då med hjälp av en sond få i sig näring. Vård bör dessutom sökas om barnet drabbas av väldigt hög feber, blir extra känslig för ljud och ljus, får ont i nacken och blir illamående. Dessa symptom kan vara hjärnhinneinflammation, som kan uppstå vid höstblåsor. Om det skulle visa sig att barnet har drabbats av hjärnhinneinflammation så brukar det vara av en lindrigare art som snabbt läker ut.

Som förälder kan det vara svårt att skilja mellan höstblåsor och till exempel en herpesinfektion. Vid osäkerhet och rädsla för vilken sjukdom barnet kan ha drabbats av kan man alltid tag kontakt med vårdguiden för vägledning och hjälp. Har man drabbats av virusinfektionen en gång brukar man dock inte få den igen. Om barnet nu trots detta återigen skulle drabbas av höstblåsor kommer symptomen att vara snällare än första gången. Vill du veta mer om höstblåsor fortsätt läsa här.