Influensa – den årliga besökaren

Influensa är en oerhört smittsam sjukdom som oftast drabbar oss i Sverige under vinterhalvåret. Sjukdomen smittar i regel via droppkontakt och andning och du kan faktiskt vara smittbärare utan att ens veta att du är sjuk. Om du har viruset kan du nämligen smitta redan ett helt dygn innan sjukdomen bryter ut, det är just detta som gör influensan till en mycket smittsam sjukdom. Denna typ av virus är besvärligt eftersom den förändras lite från år till år, alltså blir kroppen aldrig immun mot den. Om du skulle vara i riskzonen, det vill säga att du är över 65 år eller har hjärt- och kärlsjukdomar, så kan du vaccinera dig mot influensan.

 

Vad innebär det att få influensa?

Vanligtvis så smittar influensaviruset genom luften, när någon exempelvis nyser eller hostar så kommer bakterier genom luften till dina luftvägar och du andas in bakterierna. Smittorisken är dock större när man är inomhus eftersom bakterierna lättare kan skingras och försvinna i den fria luften. Det är väldigt vanligt att man får influensa under bussresan eller på jobbet. Många människor nyser öppet eller i handen som de sedan öppnar dörrar eller håller i sig med. När du sedan tar i handtaget får du bakterierna på handen och kanske glömmer du att tvätta händerna. Eftersom smittorisken för influensa är såpass stor är det otroligt viktigt med hygienen, särskilt under vintermånaderna då influensaviruset är som störst.

 

Symtom vid influensa

Vanlig influensa brukar visa sig med symtom som halsont, hög feber som kommer snabbt, sveda och ont i ögonen, hosta och även en allmän sjukdomskänsla som muskelvärk. Ofta känner du dig trött i både huvudet och i kroppen när du får sjukdomen. Maginfluensa är en variant som också är mycket vanlig, du får då liknande symtom men även kräkningar och ont i magen. Förkylning är också en sorts influensa, då brukar man bli snuvig och täppt i näsan och man får även väldigt ont i halsen. Alla sorters influensa har liknande symtom, men eftersom viruset är extremt smittsamt så är det alltid bäst att vara hemma i några dagar, även efter att du har tillfrisknat.

 

Hur behandlar man och förebygger influensa?

Det viktigaste du ska göra för att slippa få influensaviruset är att vara noga med hygienen, särskilt handhygienen. Bär alltid med dig en bakteriedödande gel som du snabbt kan smörja in händerna med när du är bland folk. Var även noggrann med att tvätta händerna, helst så ofta som du kommer ihåg. Om du redan är lite krasslig och hostar en del så är det bra om du hostar i ditt armveck, då slipper du få bakterier på händerna som du sedan sprider vidare.

 

Skulle olyckan redan vara framme och du insjuknat så är vila det bästa du kan göra. Att dricka mycket vätska kan också hjälpa eftersom det gör det enklare att bli av med slemmet som bildas. Om du får feber så kan du ta febernedsättande medel.

 

Om besvären inte försvinner

Skulle din feber inte försvinna eller om febern först försvinner men sedan kommer tillbaks så är det viktigt att du kontaktar sjukvården. Du bör även ta kontakt med din vårdcentral om du får svårt att andas när du vilar eller om du blir ännu sämre efter några dagar. Läs även mer om detta här.