Lunginflammation – en sjukdom som kan bli allvarlig

Lunginflammation innebär att blåsorna inuti dina lungor har blivit inflammerade på grund av virus, bakterier eller annan orsak. Om du har svårt att andas, hostar upp grönt eller brunt slem samt upplever att du blir andfådd så kan det vara lunginflammation. Personer med sämre immunförsvar än vanligt har lättare att få lungsjukdomen. Framför allt barn och gamla personer har lättare för att drabbas av sjukdomen.

 

En potentiellt dödlig sjukdom
Lunginflammation är en sjukdom som har plågat mänskligheten under lång tid. Varje år drabbas cirka 500 miljoner människor av sjukdomen, varav ungefär 4-5 miljoner avlider. Det är främst i utvecklingsländer som dödligheten är hög, då det finns begränsade möjligheter att behandla de sjuka personerna.

Lungsjukdomen kan orsakas av en mängd olika anledningar men det är framför allt på grund av bakterie- och virusinfektioner. En ovanlig orsak till att bli drabbad av sjukdomen är när man infekteras av legionella. Om det är ett återkommande besvär så kan det bero på andra orsaker, som till exempel KOL, astma eller lungcancer. Lunginflammation orsakad av bakterier behandlas vanligtvis med penicillin, men om läkaren anser att sjukdomen beror på något annat så kan det istället användas någon annan sorts antibiotika. Bronkit, även kallat luftrörskatarr, är ett vanligt besvär som har liknande symtom. Många som drabbas av bronkit riskerar att så småningom även drabbas av inflammation i lungorna.

Äldre och yngre i farozonen
Det finns många faktorer som ökar risken för att en person får lunginflammation samt hur dödlig sjukdomen är. Det är i första hand ett försämrat immunförsvar som ökar risken för att man får lunginflammation. Yngre personer med ett outvecklat immunförsvar samt äldre personer med ett försvagat immunförsvar drabbas oftare än andra personer. Rökning ökar riskerna, och drabbade personer som röker måste genomgå tätare kontroller när de väl drabbas. Även personer som redan har sjukdomar har en ökad risk att drabbas av en inflammation av lungorna. Efter en operation så är risken för att du får lunginflammation hög, speciellt om du blir sängliggande länge.

Symtom vid lunginflammation
Det finns många symtom för lunginflammation som sajten Lungsjukdom.se skriver om men dessa sammanfaller även med andra sjukdomars symtom. De vanligaste är hosta, trötthet, feber, andfåddhet och smärtor i bröstet. Det är även vanligt att du hostar upp slem som är grönt eller brunt när du har inflammationen. Det läkaren gör för att ställa diagnosen är att lyssna efter rosslande ljud i lungorna med ett stetoskop. Om sjukdomen även kom väldigt hastigt så misstänker man oftast en inflammation i lungorna. Sjukdomar som RS-virus har liknande symtom men en större smittorisk och en annan typ av behandling.

Förebyggande åtgärder
Vissa lunginflammationer kan du vaccinera dig emot. Det är rekommenderat att sjukvårdspersonal och barn vaccineras. Om du eller ditt barn har mycket hosta finns det receptfri hostmedicin som kan lindra inflammationen. Genom att dricka mycket vatten så blir slemmet lättare att hosta upp. Att sluta röka gör att du minskar risken för att du får inflammerade lungor samt en rad andra sjukdomar då ditt immunförsvar blir bättre. God munhygien samt att hosta i armvecket minskar risken för att sjukdomen sprids.